W ramach prowadzonej działalności opracowujemy następujące dokumentacje:

W ramach prowadzonej działalności opracowujemy

 • Raporty ooś i Karty infromacyjne przedsięwzięć
 • Projekty robót geologicznych
 • Opinie geotechniczne
 • Dokumentacje geologiczne
 • Operaty wodnoprawne oraz Zgłoszenia wodnoprawne
 • Analizy ryzyka ujęć wód podziemnych
 • Dokumentacje hydrogeologiczne
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • Oceny stanu środowiska gruntowo-wodnego
 • Audyty środowiskowe
 • Oceny stanu jakości powierzchni ziemi

Podsumowując o wszystkie powyższe zagadnienie mogą  Państwo zapytać pod naszym numerem telefonu lub w formularzu kontaktowym