W ramach prowadzonej działalności wykonujemy likwidacje nieczynnych studni głębinowych.

Likwidacja studni jest podzieona na poszczególne etapy:

  • Opracowanie dokumentacji projektowej
  • Demontaż obudowy studni
  • W zależności od konstrukcji otworu oraz wysokości zwierciadła wody tj. napięte, artezyjskie, swobodne wyciągnięcie kolumn rur eksploatacyjnych;
  • Zasypanie otworu odpowiednim urobkiem przy zachowaniu kolejności zachowania warstw
  • Zabezpieczenie nieczynnego otworu
  • Montaż świadka betonowego
  • Pomiary
  • Wykonanie dokumentacji powykonawczej

W ramach prowadzonej działalności likwidujemy otwory studzienne. Opracowujemy projekty likwidacji studni wraz z dokumentacją powykonawczą i robotami w terenie oraz  pomiarami. W przypadku ujęć wodociągowych opracowujemy wnioski o anulowanie zasobów na likwidowanym ujęciu.