Modelowanie hydrogeologiczne jest obecnie jednym z najpopularniejszych narzędzi w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz racjonalnej gospodarki wodnej

Woda jest niezbędnym zasobem dla życia na naszej planecie. Jej obecność i ruch pod powierzchnią ziemi odgrywają krytyczną rolę w ekosystemach naturalnych, rolnictwie, a także w dostawach wody pitnej. Modelowanie przepływu wód podziemnych, będące połączeniem zaawansowanych technik analitycznych i numerycznych, stanowi fundament w zrozumieniu dynamiki wód gruntowych oraz zarządzaniu wodnymi. 

Modele hydrogeologiczne pomagają nam zrozumieć warunki hydrogeologiczne jakie panują poniżej powierzchni terenu, Dzięki odpowiednio skonstruowanym modelom w oparciu o dane wsadowe możliwe jest określenie warunków prepływu, drenażu, zasialania, itp.

Opowiednio przygotowany i skalibrowany model  daje szerokie spektrum możliwości w zakresie m in.

  • lokalizacji projektowanych studni głębinowych – wybór optymalnej lokalizacji planowanych otworów badawczo-eksploatacyjnych
  • zaprojektowania odpowiedniego systemu odwodnienia przy głębszych wykopach czy też realizacji zadań w zakresie budowy sieci wodociągowych, sanitarnych, czy przesyłowych
  • ustanawianie stref ochronnych ujęć wód podziemnych ujęć płytkich bazujących na wodach zależnych od ekosystemów wodnych
 
Opowiednio przygotowany model daje możliwości progrnostyczne, które na etapie planowania pozwalają zaoszczędzić czas oraz pieniądze.