Skontaktuj się z nami
+48 784 014 931 info@envigeo.pl

Oferta

Hydrogeologia

  • Badania hydrogeologiczne, modelowe;
  • Nadzory hydrogeologiczne;
  • Dokumentacje hydrogeologiczne;
  • Analizy ryzyka ujęć wód podziemnych;
  • Dokumentowanie ujęć wód podziemnych;
  • Projekty robót geologicznych;
  • Dokumentacje hydrogeologiczne na potrzeby ujęć wód podziemnych, na potrzeby lokalnego monitoringu wód podziemnych, dla składowisk odpadów;
  • Wykonywanie otworów obserwacyjnych w zakresie monitoringu wód podziemnych;
  • Ekspertyzy hydrogeologiczne;
  • Oceny stanu środowiska gruntowo-wodnego;
  • Pomiary hydrogeologiczne;

Geotechnika

  • Opracowywanie opinii geotechnicznych pod budownictwo jednorodzinne oraz budownictwo kubaturowe;
  • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie;
  • Nadzory geotechniczne;
  • Badania geotechniczne polowe oraz laboratoryjne;
  • Badania gruntu;

Gospodarka wodnościekowa

  • Operaty wodnoprawne;
  • Opracowywanie wstępnych koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych;

Oceny oddziaływania przedsięwzięć

  • Opracowywanie raportów o oddziaływaniu na środowisko
  • Opracowywanie kart informacyjnych przedsięwzięć;
  • Udział w postępowaniach administracyjnych przy wydawaniu decyzji o środowiskach uwarunkowanych;
  • Przygotowanie ekspertyz przyrodniczych

Pozwolenia

  • Opracowywanie wniosków o zmianę lub wydanie nowego pozwolenia zintegrowanego;
  • Opracowywanie analiz ryzyka dla potrzeb pozwoleń zintegrowanych;
  • Opracowywanie raportów początkowych;
  • Pobór próbek gruntu oraz wód podziemnych na potrzeby raportów początkowych;

Audyty i doradztwo środowiskowe

  • Analizy lokalizacyjna dla rozbudowy oraz projektowania nowych przedsiębiorstw i inwestycji;
  • Konsultacje środowiskowe;

Wiercenia

Wykonujemy wiercenia na potrzeby:

  • Hydrogeologiczne – studnie głębinowe, otwory obserwacyjne, piezometry, pompy ciepła;
  •  Sozologiczne – badania stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego oraz ziemi;
  •  Geotechniczne;
  • Geologiczno-inżynierskie