Geologia i Hydrogeologia.

Nasza oferta jest obszerna, jednakże jeżeli nie potrafią znaleźć państwo poszukiwanego zapytania prosimy o kontakt

 • Badania hydrogeologiczne, modelowe;
 • Nadzory hydrogeologiczne;
 • Dokumentacje hydrogeologiczne;
 • Analizy ryzyka ujęć wód podziemnych;
 • Strefy ochronne ujęć wód podziemnych;
 • Dokumentowanie ujęć wód podziemnych;
 • Projekty robót geologicznych;
 • Dokumentacje hydrogeologiczne na potrzeby ujęć wód podziemnych;
 • Dokumentacje na potrzeby lokalnego monitoringu wód podziemnych;
 • Wykonywanie otworów obserwacyjnych w zakresie monitoringu wód;
 • Ekspertyzy hydrogeologiczne;
 • Oceny stanu środowiska gruntowo-wodnego;
 • Badania wydajności studni;

Geotechnika.

 • Opracowywanie opinii geotechnicznych;
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie;
 • Nadzory geotechniczne – odbiory podłoża gruntowego
 • Badania geotechniczne polowe oraz laboratoryjne;
 • Badania gruntu;
 • Badania płytą dynamiczną
 • Badania płytą statyczną VSS

Gospodarka wodnościekowa.

 • Operaty wodnoprawne;
 • Opracowywanie wstępnych koncepcji zagospodarowania wód opadowych;

Wiercenia.

 • Wykonujemy wiercenia na potrzeby:

  • Hydrogeologiczne – studnie głębinowe, otwory obserwacyjne, piezometry, pompy ciepła
  • Sozologiczne – badania stanu jakości ziemi;
  • Geotechniczne;
  • Geologiczno-inżynierskie