Świadczymy profesjonalne usługi na terenie województwa wielkopolskiego zachodniopomorskiego oraz pomorskiego w zakresie badania gruntu, określania parametrów podłoża oraz rozpoznania warunków gruntowych związanych z budową domków jednorodzinnych, hal, magazynów, obiektów kubaturowych, zakładów przemysłowych

Adresatami naszych usług są m.in.:

 • Osoby prywatne
 • Biura projektowe
 • Firmy developerskie
 • Zakłady przemysłowe
 • Sektor publiczny

Wykonujemy badania gruntu na terenie województwa pomorskiego wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego 

Posiadamy nowoczesny i własny sprzęt, dzięki któremu jest możliwe przeprowadzenie odpowiednich badań. Oferujemy bogaty pakiet usług specjalistycznych. Dysponujemy nowoczesnym oprogramowaniem wykorzystywanym w geotechnice oraz geologii inżynierskiej tj. Geostar (graficzne przedstawienie wyników badań, tworzenie profili geologicznych), Geoslope (program umożliwiający analizę stateczności zboczy). Z naszych działań w zakresie geotechniki korzystają osoby prywatne oraz przedsiębiorcy. Wszystkie prace staramy się wykonać w jak najkrótszym terminie. W zależności od potrzeb opracowujemy:

IMG_8458
 • Opinie geotechniczne
 • Dokumentacje badań podłoża gruntowego
 • Projekty geotechniczne
 • Analizy stateczności zboczy
 • Projekty robót geologicznych 
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie
 • Geologiczne i Geotechniczne badania gruntu

Jak wyglądają badania geologiczne gruntu?

Nim przystąpimy do realizacji projektów budowlanych, niezbędne jest badanie gruntu. Nie każdy teren nadaje się bezpośrednio do prac budowlanych. Niekiedy zakupiona działka zlokalizowana jest w lokalizacji uniemożliwiającej bezpośrednie posadowienie wymarzonego dla nas obiektu budowlanego. Wysoki poziom wód gruntowych, działka na terenie dzikiego wysypiska śmieci, słabe grunty tj, torfy namuły to przypadki w których brak wcześniej prowadzonych badań podłoża gruntowego może spowodować osiadanie budynku, pękanie ścian które są nie odwracalne i mogą prowadzić do katastrofy budowlanej. Brak informacji w głębokości zalegania poziomu wód gruntowych może doprowadzić na późniejszym etapie eksploatacji budynku do wchodzenia wilgoci poprzez nieodpowiednio zabezpieczone ściany budynku w konsekwencji pojawienia się drobnoustrojów w postaci grzybów czy też wody w piwnicy.Aby potwierdzić, czy zakupiona działka nadaje się do posadowienia budynków bez zbędnych niespodzianek, należy przeprowadzić badania gruntu przez specjalistyczną firmę z branży geotechnicznej.

Badania gruntu prowadzimy zgodnie z zasadami geotechniki

Badania w terenie polegają na odwierceniu 2-3 małośrednicowych odwiertów/sondowań w zależności od projektowanego budynku podpiwniczony bądź niepodpiwniczony. Wyniki badań terenowych znajdują odzwierciedlenie w opinii geotechnicznej określającej warunki gruntowo-wodne. Opinia musi ona spełniać szereg wymogów oraz norm gdyż stanowi załącznik przy zatwierdzaniu projektu budowlanego. Istotą dokumentacji jest jak wyżej wspomniano ocena stanu podłoża gruntowego, która pozwala na określenie podstawowych parametrów gruntów tj. rodzaj gruntów, stan gruntu, głębokość zalegania zwierciadła wody itd., które są niezbędne przy projektowaniu fundamentów budynku. W przypadku dokumentacji geologiczno-inżynierskich mamy do czynienia również z badaniami geologicznymi, nie mniej jednak należy pamiętać, iż jest ona sporządzana w przypadku wystąpienia złożonych warunków gruntowo-wodnych i z góry dedykowana odpowiednim kategoriom geotechnicznym.

Regulacje prawne badań geologicznych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania warunków posadowienia obiektów budowlanych § 7 ust. 1 pkt. 3 „ w przypadku obiektów budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje się dodatkowo dokumentację geologiczno-inżynierską, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163 poz. 981 z późn. zm.). Poza ww. przypadkami badania geologiczne kończą się dokumentacją geotechniczną dla odpowiedniej kategorii geotechnicznej.