Skontaktuj się z nami
+48 784 014 931 info@envigeo.pl

Oferta

Hydrogeologia

– Badania hydrogeologiczne, modelowe
Nadzory hydrogeologiczne,
Dokumentacje hydrogeologiczne
Analizy ryzyka ujęć wód podziemnych,
– Dokumentowanie ujęć wód podziemnych
– Projekty robót geologicznych
– Dokumentacje hydrogeologiczne na potrzeby ujęć wód podziemnych, na potrzeby lokalnego monitoringu wód podziemnych, dla składowisk odpadów
– Wykonywanie otworów obserwacyjnych w zakresie monitoringu wód podziemnych
– Ekspertyzy hydrogeologiczne
– Oceny stanu środowiska gruntowo-wodnego
– Pomiary hydrogeologiczne

Geotechnika

– Opracowywanie opinii geotechnicznych pod budownictwo jednorodzinne oraz budownictwo kubaturowe
– Dokumentacje geologiczno-inżynierskie
Nadzory geotechniczne
– Badania geotechniczne polowe oraz laboratoryjne
Badania gruntu,

Gospodarka wodnościekowa

– Operaty wodnoprawne
– Opracowywanie wstępnych koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych

Oceny oddziaływania przedsięwzięć

– Opracowywanie raportów o oddziaływaniu na środowisko
– Opracowywanie kart informacyjnych przedsięwzięć
– Udział w postępowaniach administracyjnych przy wydawaniu decyzji o środowiskach uwarunkowanych
– Przygotowanie ekspertyz przyrodniczych

Pozwolenia

– Opracowywanie wniosków o zmianę lub wydanie nowego pozwolenia zintegrowanego
– Opracowywanie analiz ryzyka dla potrzeb pozwoleń zintegrowanych
– Opracowywanie raportów początkowych
– Pobór próbek gruntu oraz wód podziemnych na potrzeby raportów początkowych

Audyty i doradztwo środowiskowe

– Analizy lokalizacyjna dla rozbudowy oraz projektowania nowych przedsiębiorstw i inwestycji
– Konsultacje środowiskowe

Wiercenia

Wykonujemy wiercenia na potrzeby:
– Hydrogeologiczne – studnie głębinowe, otwory obserwacyjne, piezometry, pompy ciepła
– Sozologiczne – badania stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego oraz raportów początkowych
– Geotechniczne
– Geologiczno-inżynierskie